Rest afval verminderen

Restafval van ziekenhuizen is lange tijd door de industrie als ‘besmet’ gezien waardoor de totale reststroom een “R6-recover” status kreeg. In 2021 is dit door het Flevoziekenhuis doorbroken door te stoppen met één afvalafscheider en te gaan samen gaan werken met Seenons – een afval regisseur die ons heeft geholpen om het afval te analyseren met als doel afval te voorkomen (refuce), her te gebruiken (reuse) of te recyclen.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn