Meer weten? Volg deze organisatie via


Circuloco

Circuloco is een circulair bouwexperiment op het Floriade terrein in Almere. Het pand is voor meer dan 95% van geoogste materialen gebouwd of er zijn materialen gebruikt die in bruikleen zijn gegeven. Er zijn nog maar weinig voorbeelden van circulaire bouwwerken die op zo’n experimentele wijze materialen, constructies, ontwerpen en samenwerkingen konden testen.

Wij geloven dat de grondstoffentransitie vooral in gang gezet kan worden door te doen, te ervaren. Door de circulaire lat qua ambitie hoog te leggen en ons daar als samenwerkingsverband van partners aan te verbinden, is er samen in zeer korte tijd veel geleerd en bereikt. Bij de start van het project wisten we niet welke uitdagingen op ons pad zouden komen, wat we zouden leren en hoe experimenten uit zouden werken. Door geloof in het belang van het project door overheid én ondernemers ontstond er binnen een paar maanden een paviljoen waarin talloze innovaties de ruimte kregen.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn