Circulaire meststoffen uit afvalwater en proceswater

Het huidige landbouw systeem en daarmee ons voedsel is afhankelijk van het gebruik van kunstmest meststoffen uit mijnen die fossiel zijn of van dierlijke mest waarvan het veevoer van elders uit Europa of de wereld komt. Tegelijkertijd raken we nutriënten zoals stikstof, fosfaat en kalium kwijt door het niet recyclen van afvalwater, proceswater en zuiveringsslib vanuit het rioolsysteem en agri-food industrie. Bij onze innovatie worden er diverse meststoffen uit afvalwater en proceswater teruggewonnen met verschillende technieken om gebruikt te worden als waardevolle en veilige meststof in de landbouw. Het grote gat in de nutriëntenkringloop sluiten we hiermee en daarmee wordt een daadwerkelijke kringlooplandbouw werkelijkheid.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn